WIELKANOC

Chrystus zwycięża ...

Chrystus zwycięża zło i śmierć! To radosne orędzie rozbrzmiewa w tych dniach w sercu Kościoła. Zwyciężywszy śmierć, Chrystus obdarza nieskoń-czonym życiem tych, którzy Go przyjmują i wierzą w Niego.
Jego śmierć i zmartwychwstanie stanowią zatem fundament wiary Kościoła.

- bł. Jan Paweł IIDziękujemy, że jesteście z nami, że wspieracie nas modlitwą i ofiarą materialną; dobrym słowem, zachętą do dalszej pracy.Dzięki Waszej pomocy wybudowaliśmy już znaczną część klasztoru w Zwoli w stanie surowym; to nasze wspólne dzieło.