Kaplica Bożego Macierzyństwa Dziewicy MaryiSpowiedź:

  • Przed i po każdej Mszy świętej.

  • oraz spowiedź indywidualna, towarzyszenie duchowe, kierownictwo duchowe.