OBUD¬MY WSZECH¦WIAT
Nowenna przed zesłaniem Ducha ¦więtego
ze ¦więt± Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego.

przygotowane przez o. Krzysztofa Piskorza OCD na kanale YouTube: Wydawnictwo Flos Carmeli.