Poznań, dnia  24.07. 2013

w kończącym się miesiącu lipcu, tak bogatym liturgicznie  w karmelitańskie akcenty, piszę do Was aby podzielić się radosnym wydarzeniem, które będzie miało miejsce dokładnie za miesiąc, 24 sierpnia.

W tym dniu, o godzinie 16.00, J.E. ks. Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, dokona poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowany wspólnym wysiłkiem klasztor w Zwoli. Za ten trud modlitwy i ofiary, składany z obfitości serc, serdecznie dziękujemy każdemu   z Was.

Pozwalam sobie ponownie prosić o zapoznanie innych z tym dziełem, o zaproszenie ich do wspólnego wznoszenia tego pięknego obiektu ku chwale Przenajświętszej Trójcy. Jak można zobaczyć na załączonej fotografii, prace na budowie trwają. Wznoszona jest obecnie część zachodnia klasztoru. Wielkim naszym pragnieniem jest postawienie całego obiektu w stanie surowym do końca tego roku. Potrzeba wielkiej modlitwy, prosimy pokornie o nią.

Zapraszamy na uroczystość 24 sierpnia. Z Poznania, sprzed naszego klasztoru, o godzinie 14.30 wyjedzie autokar na plac budowy. Powrót ok. godziny 20.00. Gdyby ktoś zechciał skorzystać z przejazdu proszę  o kontakt telefoniczny do dnia 17 sierpnia.

Życzymy by Maryja z Góry Karmel strzegła i prowadziła każdego z Was bezpiecznie w naszym ziemskim pielgrzymowaniu do domu Ojca.
Pozdrawiam i z serca błogosławię
o. Juliusz Maria od Miłosierdzia Bożego OCD
Drodzy Nasi Przyjaciele,